အမ္ပလီဖိုင္ယာမ်ားႏွင့္ နားၾကပ္မ်ားအတြက္ နာမည္ေက်ာ္လူသိမ်ားေသာ Marshall ကုမၸဏီသည္ အသံအရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ London ဟုေခၚသည့္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆံုး စမတ္ဖုန္းကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
အဆိုပါ Android စမတ္ဖုန္းသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အသံအက်ယ္ဆံုး မိုဘိုင္းဖုန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ညႊန္းဆိုထားသည္။ ၎တြင္ front-facing စပီကာ ႏွစ္ခုႏွင့္ hi-fi sound card တစ္ခုတို႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားက နားၾကပ္မလိုဘဲ သီခ်င္းကို အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ျဖင့္ နားဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ နားၾကပ္ေပါက္ ႏွစ္ခုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားက နားၾကပ္ႏွစ္ခုတပ္ဆင္ကာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို အတူတကြ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
London စမတ္ဖုန္း၏ ထိပ္ဘက္တြင္ M-Button ဟုေခၚေသာ ခလုတ္တစ္ခု ပါဝင္ၿပီး ၎သည္ သံုးစြဲသူက click တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ သီခ်င္းကို နားဆင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ပါဝင္သည့္ music player သည္ mp3, mp4 ႏွင့္ AAC စေသာ နာမည္ေက်ာ္ format မ်ားကိုပါ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္သည္။
၎ဖုန္းကို အသံသြင္းရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အသံသြင္းရန္အတြက္ ဆူညံသံေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ software ႏွင့္ dual microphone တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ DJ app တစ္ခု ပါဝင္ေသာေၾကာင့္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားက သီခ်င္းမ်ားကို ေရာစပ္ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Marshall London တြင္ Android Lollipop ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ၄.၇ လက္မ screen, 2GB memory ႏွင့္ 16GB သုိေလွာင္မႈပမာဏတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ အပိုေဆာင္း သိုေလွာင္မႈပမာဏအတြက္ microSD card slot ပါဝင္ၿပီး ဘက္ထရီက 2500mAh ျဖစ္သည္။ ေက်ာဘက္ကင္မရာမွာ 8MP ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ဘက္ကင္မရာက 2MP ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ စမတ္ဖုန္းကို စတာလင္ေပါင္ ၃၉၉ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ Marshall ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ႀကိဳတင္မွာယူသူမ်ား အေနျဖင့္ Monitor နားၾကပ္တစ္စံု အခမဲ့ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္ၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္မွ စက္တင္ဘာလလယ္အတြင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Ref: Telegraph

Credit:  http://internetjournal.media
Reactions:

Post a Comment

 
Top