ဒီsoftwareကိုေတာ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေတာင္းထားတာပါ သူကေတာ့software၏အဓိပၸါယ္သိပါတယ္ တစ္ျခားသူငယ္ခ်င္းမသိရင္ေအာက္မွာဆက္ဖတ္လိုက္ဗ်ာ။
ျမန္မာျပည္ တြင္းက အခ်ဳိ႕ေသာ ဆိုင္ဘာကဖီး (သို႔) အင္တာနက္ ဆိုင္မ်ားမွာ keylogger ဟုေခၚသည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား ထည့္သြင္းထားျပီး လာေရာက္ သံုးစြဲေနသူေတြ အထဲမွာမွ နိုင္ငံေရးနွင့္ ပတ္သက္၍

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းမွ တတ္ၾကြ လွုပ္ရွားသူမ်ား အားေျခရာခံ နိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနမွု မ်ား ရွိေနျပီး ထိုကဲ့သို႔ တက္ၾကြလွုပ္ရွား သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမိနိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္
ထား တာေတြ ရွိေနပါသည္။
keylogger ဆိုသည္မွာ window စတက္ စဥ္ကတည္းက စအလုပ္ လုပ္ေနပါသည္။ ပိတ္လိုက္လည္းေနာက္ကြယ္မွာ လုပ္ေနဆဲ ျ ဖစ္ပါသည္။ tray icon လည္းေပၚေနျခင္းမရွိ၍ ၎အလုပ္ လုပ္ေနမွန္း
မသိနိုင္ေတာ့ပါ။ ၄င္းမွ မိမိ keyboard တြင္ ေရးလိုက္သမွ်၊ mouse နဲ႔ ႏွိပ္လိုက္သမွ်မ်ား အားလံုးအားအခ်ိန္နဲ႔ တကြ မွတ္ထား ေပးေနပါသည္ .. ။ ထိုအခါ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာနွင့္ သက္ဆိုင္သမွ်
အားလံုးအား ငွင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မွ မွွတ္တမ္းတင္ ထားျပီးျဖစ္ေန၍ လံုျခံဳမွု လံုး၀မရွိနိုင္ေတာ့ပါ။
(All in 1 key-logger သာဆိုပါလ်ွင္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ အသံမ်ားနွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား အစရွိ သျဖင့္ အစစ အရာရာအား အတိအက် ပင္ ၄င္းက မွတ္သားထားေပးနိုင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ျဖစ္ပါသည္။)
ထိုကဲ့သို႔ ေသာေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ဳိးအား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သြင္းထားျပီး လာေရာက္ သံုးစြဲသည့္ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အတိ အက် ေထာက္လွမ္းထား နိုင္၍ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဆိုင္ဘာကဖီး သို႔မဟုတ္ တစ္ပါးသူ
၏ ကြန္ပ်ဴတာအား သံုးစြဲေတာ့မည္ ဆိုပါက မိမိသံုးစြဲမည့္ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ငွင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အား ရိွမရိွ အရင္ဆံုး စစ္ေဆးၾကည္႔ဖို႔ အတြက္ အေလ့ အက်င့္ လုပ္ထားပါက အေကာင္းဆံုးနွင့္ လံုျခံဳမွႈ အနည္းငယ္ ပို
မို၍ ရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္ အလက္မ်ားအား သူတစ္ပါးဆီ ပါမသြားနိုင္ေအာင္ လုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ .. ။
ပထမဦးစြာ Ctrl+Shift+Esc (or) Ctrl+Alt+Del နဲ႔  Task manager ကို ေခၚလိုက္ပါ။Task manager ၀င္းဒိုး တက္လာပါက Process ဆိုတဲ႔ tab ကို ႏွိပ္ၿပီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက္ရွာ
ၾကည့္ပါ ။
ရိွေနခဲ့လ်ွင္ ထိုကြန္ပ်ဴ တာတြင္ keylogger အသံုးျပဳထားျပီ ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ေတြ႔ရွိျပီ ဆိုလ်ွင္ ၎ဖိုင္လ္အား End process ေပးလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထိုသို႔ end process လုပ္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ၎လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းေတြ အားလံုး ျပီးဆံုး သြားျပီးမိမိ လုပ္ကိုင္ေနသည္ မ်ားကိုလည္း မွတ္ထားေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
Task Manager ကို အထက္ပါ အတိုင္း ကီးသံုးခု နွိပ္တာ အျပင္ window logo+R နွိတ္ျပီး တတ္လာတဲ့Run box မွာ taskmgr လို႔ေရးျပီး ေခၚယူလဲရပါ္သည္။
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ task manager မွာ ရွိေနေသာ process tab ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ေကာင္ေတြထဲက ကိုယ္သံုးမယ့္ gtalk ေလာက္ပဲအိုေကထားျပီး က်န္တာေတြကို disable သို႔မဟုတ္ end process ေပး
လိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ရိုးရိုး ယူဆာေတြ အေနနွင့္ ဘယ္လို ဖိုင္ အမ်ဳိးအစားက အခ်က္အလက္ေတြကို ရီေကာ့လုပ္တာလဲ ဆိုျခင္းကို မသိနိုင္၍ အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္း ၄င္း process
tab ထဲတြင္ ရွိသမ်ွဖိုင္လ္မ်ား အားလံုးအား end process လုပ္ျပီး မိမိအသံုးျပဳမည့္ ဖိုင္လ္ကိုပဲ manuallyေခၚသံုးတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ task manager ကိုေခၚလို႔မရခဲ့ပဲ admin အခႊင့္အေရးရွိမွရမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုသို႔ေသာ အင္တာနက္ကဖီးမ်ဳိးကို ေရွာင္ဖို႔သင့္ပါသည္။ စိတ္ခ်ရသည့္ နည္းပညာပိုင္း အားနည္းေသာ အင္တာနက္ဆိုင္
ကိုသာ သြားေရာက္ အသံုးျပဳေစခ်င္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ နည္းပညာအရ အဆင့္အတန္း ၎ဆိုင္တြင္ အသင့္အတင့္ ျမင့္ေနျပီျဖစ္ ၍ ေတာ္ရံု မဟုတ္ေတာ့ဘူးဟူ၍ ယူဆလို႔ ရနိုင္ေနပါသည္။
ျပီးေနာက္ keyloggerေတြထဲမွာပင္ လွ်င္ အြန္လိုင္း ဝဘ္ေပ့ဂ်္ မွာတင္လို႔ ရသည့္ keyloggerနွင့္hardwarkeylogger ဆိုၿပီး ရွိေနပါေသးသည္။
၄င္းတို႔့အား သံုးစြဲထားသည့္ ကြန္ပ်ဳတာမွာ ဆိုလွ်င္ taskmanager ေခၚျပီး end process ေပးလိုက္လ်ွင္ေတာင္မရနိုင္ေတာ့ပါ။ ထို႔အတြက္ အမ်ားၾကီး သတိထားနိုင္ကာမွ ေတာ္ကာက်မည္ျဖစ္ပါသည္။

 Ardamax Keylogger is a keystroke recorder that captures user's activity and saves it to an encrypted log file. The log file can be viewed with the powerful Log Viewer. Use this tool to find out what is happening on your computer while you are away, maintain a backup of your typed data automatically or use it to monitor your kids. Also you can use it as a monitoring device for detecting unauthorised access. Logs can be automatically sent to your e-mail address, access to the keylogger is password protected. Besides, Ardamax Keylogger logs information about the Internet addresses the user has visited.
Features:
Email log delivery keylogger can send you recorded logs through e-mail delivery at set times perfect for remote monitoring!
FTP delivery Ardamax Keylogger can upload recorded logs through FTP delivery.
Network delivery sends recorded logs through via LAN.
Clipboard logging capture all text copied to the Windows Clipboard.
Invisible mode makes it absolutely invisible to anyone. Ardamax Keylogger is not visible in the task bar, system tray, Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 Task Manager, process viewers (Process Explorer, WinTasks etc.), Start Menu and Windows Startup list.
Visual surveillance periodically makes screenshots and stores the compressed images to log.
Chat monitoring Ardamax Keylogger is designed to record and monitor both sides of a conversation in following chats:
Download Here
===
အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ 
Reactions:

Post a Comment

 
Top