ဗားရွင္း - ၁.၀
ဖိုင္ အရြယ္အစား - ၄.၂၃မီဂါဘိုက္
လိုအပ္ေသာ အန္းဒရိုက္ - ၂.၂ ႏွင့္ အထက္


မိမိႏွစ္သက္ေသာ က႑ကို ေလ့လာ၍ ကိုရီးယားလိုေျပာႏိုင္ရန္ က႑အလိုက္ ခြဲျခားထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္၊ ကိုရီးယား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ကိုရီးယားစာလံုးေလးေတြလည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ စမ္းသပ္ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။
 
credit to - www.jas.com.mm
Reactions:

Post a Comment

 
Top