ဒီတခါ မမိုး Website, Webpage နဲ႔ Domain Name အေၾကာင္းေလး ရွင္းျပေပးမယ္ေနာ္။
What is Website?
Website ကို Webpage ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ Website တခုကို ဖြင့္လွ်င္ ပထမဆံုး စာမ်က္ႏွာကို Home Page လို႔ေခၚၿပီး Website တခုလံုးရဲ႕ အဓိက ေနရာေပါ့။ Home Page တခုကို ၾကည့္ရင္ ဒီ Website ထဲမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ပါတယ္ဆိုတာ ၿခံဳငံုသိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - www.planet.com.mm ကို ရိုက္ၾကည့္ပါ။ ဒီ Website ထဲမွာ Webpage ခြဲေတြ အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္...
- New
- Dictionary
- Mobile
- Movie
- Cyberfriends
- Horoscopes
- Intl' Stars
- Pcards
စသည့္ျဖင့္ Page ေတြအမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ ဒါဆို Home Page တခုကိုၾကည့္ရင္ ဒီ website မွာ ဘာေတြပါတယ္ဆိုတာ သိၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ 
Website တခုမွာ စာမွာ Link ေတြရွိခဲ့ရင္ (Click ႏွိပ္လို႔ Page တခုထပ္က်လာျခင္း) Text Hyper Link လို႔ေခၚၿပီး၊ ပံုတပံုကို ေထာက္လိုက္လို႔ လက္၀ါးပံုေလးရွိခဲ့ရင္ Graphic Hyper Link လို႔ေခၚပါတယ္။ 
Website Address and Domain Name
Webpage တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္လိပ္စာ တခုစီရွိၾကပါတယ္။ ၄င္းလိပ္စာမ်ားသည္ Webserver မ်ားေပၚေတြ သူတို႔ရွိေနမယ့္ ေနရာေတြကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Website တခုရဲ႕ address ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။
                                                 www.planet.com.mm
www = World Wide Web ေပၚမွာရွိသည္။
.planet = Second Level Domain Name (ဒါကေတာ့ အဖြဲ႔စည္း တခု၊ (သို႔) တစံုတေယာက္ရဲ႕ အမည္ပါ)
.com = Top Level Domain Name (ဒါကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္သည္)
.mm = Country Code (ဒါကေတာ့ လႊင့္တင္ထားတဲ့ တိုင္ျပည္ရဲ႕ အမည္ပါ)
Top Level Domain Name ရဲ႕ အမည္မ်ား
.com = Commercial Organization (စီးပြားေရးနဲ႔ ဆိုင္ေသာ Website အတြက္ အသံုးျပဳသည္)
.edu = Education Institution (ပညာေရးနဲ႔ဆိုင္ေသာ Websiteမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္)
.gov = Government Organization (အုပ္ခ်ဳေရးနဲ႔ဆိုင္ေသာ Website မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္)
.mil = Military (ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ဆိုင္ေသာ Website မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္)
.net = Network Organization (အမ်ားပိုင္ေသာ Website မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္)
.org = Non Profit Organization (အခေၾကးေငြနဲ႔မသက္ဆိုင္ေသာ အမ်ားက်ိဳးတြက္သံုးေသာ Website မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္)
မွတ္ခ်က္ - Top Level Domain Name မ်ားအေၾကာင္းဆက္ေလ့လာခ်င္ Search Box မွာ Top Level Domain Name လို႔ရိုက္ၿပီး ရွာၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
Country Code မ်ား
Country Code ကိုၾကည့္ၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံက တင္ထားတဲ့ Website လဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ -
.mm = Myanmar
.au = Australia
.jp = Japan
.sg = Singapore ...
မွတ္ခ်က္ - Country Code မ်ားအေၾကာင္းဆက္ေလ့လာခ်င္ Search Box မွာ Country Code လို႔ရိုက္ၿပီး ရွာၿပီး ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္ရန္
Reactions:

Post a Comment

 
Top