ကြန္ပ်ဴတာ Service သမားေတြ လက္ဆြဲထားသံုးရတဲ့ အသံုး၀င္တဲ့ Acronis True Image 2015 ေလးပါ။ Crack ရယ္ Serial Number ရယ္တြဲပါလို႔ အဆင္ေျပပါသည္။ Hard Disk ေတြ Clone ရုိက္ဖို႔ , Backup လုပ္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပါတဲ့ Software ေလးပါ။Acronis true image 2015 Features:-

 • Easy and quick recovery.
 • Complete system image backup.
 • Keeps your backups fully secure.
 • Fully Support most storage media.
 • It has Fast, detailed action process.
 • It also make CD’s that are boot able.
 • It has user friendly simple interface.
 • Cloud backup to a secure online location.
 • Include various fully advanced backup modes.
 • It is extremely easy to use and easy to install.
 • It is so easy to use and extremely easy to install.
 • It has all featured which every user wants and requires.
 • It can quickly reestablish your machine and operating system.

Acronis true image 2015 Serial number:-

 • B5W63Q26-UYYMDNH4-XUSEQL5W-V2WJQBYR-48ZR2XG9-WMT58H77-VTPK86UD-FVB9LH8B
 • S3T98PNE-7A6QX6R5-A7EADMWT-HDYVYE2G-EKSFH55F-QUJAUZQ4-DR29YDJZ-H76NXP6Q

How to install?

 • Close Internet connection.
 • Install the program – Double click on “AcronisTrueImage2015_6525_en-US.exe”
 • Use any of these keys
 • Now close the program and go to crack folder.
 • Open “TrueImage activation crack.exe” and wait till it finishes.
 • set the date to 31 days later. (don’t) click the popup but run ATI.
 • click “OFFLINE ACTIVATION” and type any activation code, e.g. 1234. correct the date and reconnect internet.
 • Run the program and enjoy.
Trail Version

 http://galaxy3d.com/files/youtube_d.zip 
 
Crack & Serial File 

http://galaxy3d.com/files/youtube_d.zip

 
အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက Comment ျဖင့္ မွာခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
 
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ကိုျမတ္ (MICT Garden)

www.mictgarden.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top