ဆရာၾကီး vRoot ေနာက္ဆံုး version လာပါျပီ  vRoot ေၾကာင့္ 500 , 1000 ေစ်းကြက္ျဖစ္ကုန္တယ္လို႔ေျပာေနၾကတယ္.. ကၽြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္. နည္းပညာဆုိတာ ဆုိတာ ေစ်းကြက္ကုိဖ်က္တယ္ လို႔မျမင္ပါ... ေစ်းကြက္ဖ်က္တာက နည္းပညာေပၚမွာ တန္ဖိုးမထားတဲ့သူေတြေၾကာင့္ပါ..

ကိုယ္တုိင္ ဒီပညာတစ္ခုကုိ 500 , 1000 ေလာက္ပဲတန္တယ္လို႔သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ကိုယ္နားလည္ထားတဲ့ အတိုင္းတာကုိ ကိုယ္တိုင္ျပသလိုျဖစ္ျပီး ကိုယ့္ေစ်းကြက္ကိုယ္ဖ်က္သလိုပါပဲ... ျပီးေတာ့ vRoot developer ေတြကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုပါပဲ...

ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း အျမင္သာျဖစ္လို႔ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲနုိင္ပါတယ္.. ဘာေျဖရွင္းခ်က္မွလဲ ေပးမည္မဟုတ္ပါ..

Download ============> Dev-Host | pCloud
Reactions:

Post a Comment

 
Top