ယခင္က iPhone ႏွင့္ Android စမတ္ဖုန္းမ်ားအျပင္ Chrome browser တြင္သာ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Inbox email app ကို ယခုအခါ iPad ႏွင့္ Android tablet မ်ားအျပင္ Firefox ႏွင့္ Safari တြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Google မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Inbox iPad ဗားရွင္းကို Apple App Store မွ ရယူႏိုင္ၿပီး Android ဗားရွင္းအတြက္ Google Play မွ ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ Inbox သည္ Google ၏ email program အမ်ိဳးအစားသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ Gmail ႏွင့္ ကြဲျပားၿပီး message မ်ားကို folder မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းအစား email message တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အမ်ိဳးအစားအေပၚ အေျခခံကာ ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ Inbox တြင္ email message မ်ားကို social, travel စသည့္ က႑မ်ားအျပင္ လအလိုက္လည္း ခြဲျခား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။
သို႔ရာတြင္ Inbox ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားမႈတစ္ရပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖိတ္ၾကားမႈ မရရိွပါက Inbox ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Inbox ကို အသံုးျပဳခြင့္ မရရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ inbox@google.com သို႔ ဆက္သြယ္ကာ app အသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

Ref:CENT

Credit: internetjournal

----------------------------------------------------------------------------------------------
လာေရာက္ဖတ္ရွဳေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေအာင္ျမင္အေပါင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးႏုိင္ၾကပါေစ...လုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလ်ွက္......

မုိက္ခရုိေျမာ (မုိဘုိင္းဖုန္းနည္းပညာ)
http://sawmicromyaw.blogspot.com 

Reactions:

Post a Comment

 
Top