ဦးအာကာဒီေန ့တင္ေပးမွာကေတာ ့ဖုန္းမ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္ Driversမ်ားကုိတင္ေပးမွာပါ
ဦးအာကာUserမ်ား ရွာစရာမလုိေအာင္စုစည္းမွဳအျဖစ္တင္ေပးလုိက္တာပါ
အေရးျကဳံရင္ ဦးအာကာဆီေျပးလားစရာမလုိေတာ ့ပါဘူး တခါထဲSHAREႏုိင္ပါတယ္


Samsung: Download Samsung USB Drivers or Download Samsung KIES (drivers included – Windows/Mac).
HTC: Download HTC USB Drivers or Download HTC Sync Manager (drivers included – Windows/Mac).
Motorola: Download Motorola USB Drivers (Motorola Device Manager).
Huawei: Download Huawei USB Drivers or Download HiSuite (drivers included).
LG: Download LG USB Drivers.
  • For device specific drivers, go to LG website > Search for product > Resources > Download driver.
ASUS: Download ASUS USB Drivers or Download ASUS PC Suite (drivers included).
SONY: Sony offers USB drivers and tools for Windows and Mac.
ZTE: Download ZTE USB Driver.
DELL: Download DELL USB Drivers (device specific).
Fujitsu: Download Fujitsu USB Drivers.
Intel: Download Intel Android USB Drivers.
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)
www.ooarkar.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top