သင္၏ဖုန္းကို ပိုုက္ဆံအိတ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ဖို႔ 

Myanmar Mobile Money App ကို Download လုပ္ၾကပါစို႔
                          ##Myanmar Mobile Money App ##


Myanmar Mobile Money? 


ျမန္မာ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ႕ ဆိုသည္မွာ သံုးစြဲသူသည္ မိမိအေကာင့္ထဲမွ ေငြကို ေငြသား 


ကိုင္ေဆာင္စရာ မလိုဘဲ လြယ္ကူ စိတ္ခ်စြာ ဖုန္းရွိရံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ပစၥည္း (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

၀ယ္ယူျခင္း အတြက္ ေငြေပးေခ် ရာတြင္ ေငြသားအစား ဖုန္းရွိရံုျဖင့္ ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ Service 

တစ္ခုျဖစ္သည္။

http://koye9992.blogspot.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top