ဒါကေတာ့ လူတုိင္းသိျပီးသားျဖစ္လုိ႔ က်ေနာ္ အပုိေတြမေျပာေတာ့ပါဘူးေနာ္ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့မိတ္ေဆြတို႔ နားျငီးေနမွာစုိးလို႔ ဟိဟိဟိ၊ ေနာက္တာပါ ဒီေကာင္ေလးက က်ေနာ္တုိ႔ Android phone ram speed အားနည္းတဲ့သူေတြတြက္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ေဆာ့ဖ္ေလးပါ ကဲ...လိုအပ္တဲ့သူမ်ားေအာက္မွာယူလိုက္ပါေနာ္...။
 
ေစာမုိက္ခရိုေျမာ
http://sawmicromyaw.blogspot.com
 
Just how RAM Booster works
RAM Booster was designed to conquer these kinds of problems simply by selectively get rid of less critical apps which are managing from the background although takes in significant device’s memory.
RAM Booster comes with auto-boost in 4 ranges: aggressive, strong, medium, gentle.
 1. Aggressive: kill most of low priority apps
 2. Strong: Kill apps that is low priority as well as consume lightly below an “average”
 3. Medium: kill apps that consumes memory above an “average”
 4. Gentle: kill only apps that uses considerable memory
“Average” is actually examined real-time dependant on managing apps in addition to adjust over time.
The way to operate RAM Booster
You can find 5 solutions to boost :
 • Auto-boost: raise instantly underneath RAM available & timing conditions
 • Overlay widget – Help RAM Booster overlay widget (on simply by default), adjust widget’s position, in addition to tap about widget for boosting when you need
 • Home screen widget – one tap to boost (long-press your home screen>Widget to add RAM Booster widget)
 • Notification bar – one tap to boost (toggle notification bar visibility in app’s setting)
 • Improve Currently – tap this specific press button coming from app’s key display
 • Widgets, quickly machine, managing apps supervisor
Device:
 • 1-click cache clean
There are many choices coming from app’s options to be able to twist enhancing practice:
 • Boost level: select a boost level
 • Nice themes at your choice
 • Whitelist apps: apps are not slain when enhancing
 • Improve instantly: auto-boost, include little RAM threshold in addition to Improve phase
 • Record style- determine how you can display reviews
 • Feedback- the haptic feedback when feel about raise widget
 • Overlay widget position/size – Transform overlay widget position/size
 • Overlay widget transparency- Transform transparent/opaque stage
 • OnClick/OnLongClick methods of overlay widget
What’s Brand-new :
V 2.2
 • Resolve bug definitely not bring up to date widget 4×1 about pro
 • Transform type press button
 • Change button setting on status bar
Reactions:

Post a Comment

 
Top