ရိုးရွင္းတဲ့ အဂၤလိပ္စာမ်ား ၊ ပံုမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ ဆာဆာေဖာ္ျပထားသည့္ LCD Monitor ျပဳျပင္နည္းစာအုပ္
ျဖစ္ပါတယ္.. ျပဳျပင္နည္းကိုေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပထားပါတယ္..အျပင္မယ္၀ယ္လုိ႕မရေလာက္ဘူးလို႕လဲ
ထင္ပါတယ္.. LCD Monitor Hardware သမားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္မွာပါ..ေလ့လာလိုသူမ်ား လည္း Download ရယူႏိုင္ၾကပါၿပီ။

Reactions:

Post a Comment

 
Top