$ ရမ္းမုိက္တဲ့ Keyboard ေလးပါ

ျမန္မာ လုိလည္း ထက္ေပါင္းလုိ႔ရတယ္

Frozen Keyboard လုိလည္း 

ေနာက္ခံကုိ Photo ထားလုိ႕ရပါတယ္ 


လုိခ်င္သူမ်ား                                        
 TouchPal X Keyboard
SUPPORTED LANGUAGES
English
English (UK)
English (US)
Albanian
Arabic
Basque
Bengali
Bopomofo
Bosnian (Cyrillic)
Bosnian (Latin)
Bulgarian
Burmese
Cangjie
Catalan
Chinese Handwriting
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Finnish
French
Galician
German
Greek
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Kazakh
Khmer
Korean
Laos
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malayan
Marathi
Norwegian
Persian
Pinyin/Bihua
Polish
Portuguese
Portuguese (Brazil)
Romanian
Russian
Serbian
Serbian (Latin)
Simple Cangjie
Slovak
Slovenian
Spanish
Spanish (Latin)
Swedish
Tagalog
Tamil
Telugu
Thai
Tibetan
Turkish
Uighur
Ukrainian
Urdu
Vietnam
Wubi
FOLLOW US
Follow us on Twitter: @TouchPal
Fan us on Facebook: "TouchPal"
Google+: https://plus.google.com/u/0/communities/105746648636072214666
Website: www.touchpal.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top