မိမိေနထုိင္တဲ့ျမဳိ႕ကုိ အမွန္တကယ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိေပးႏုိင္တဲ့ App ေလးပါ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ လုိအပ္တဲ့သူမ်ား ေအာက္မွာေဒါင္းလုပ္လင့္ေပးထားပါတယ္ ေဒါင္းယူလုိက္ပါေနာ္။
အဆင္ေျပပါေစ...။

Play this game often enough and you'll know where thousands of cities are located! Version 3 now includes multiplayer mode...


Features in current version...
★ (3.0) Challenge your friends to multiplayer games via Facebook, Email, SMS, or Twitter.
★ (3.0) You can challenge your friends, whether they have an iPhone, Android device, or Windows Phone.
★ (3.0) In multiplayer mode, you must find 10 cities in 300 seconds.
★ (3.0) You are given 3 attempts to complete challenge.
★ (3.0) Check scores and rankings to see how you and your friends are doing.
★ (3.0) Share your rankings and score via Email, Facebook, or Twitter.
★ (2.0) The same city won't show twice on the same day
★ (2.0) User experience / design improvements
★ (2.0) 5,000 new cities! 10,000 in total.
★ (2.0) Hint arrow at all levels
★ (2.0) Skip cities in lower levels
★ (2.0) Share your high-score on Facebook
★ (1.1) Complete all 10 levels to beat the game
★ (1.1) Your hi-score is tracked
★ (1.1) Capital cities only in first few levels
★ (1.1) In level 1, 90 seconds to find city
★ (1.1) Less time in higher levels
★ (1.1) If you run out of time, game ends
★ (1.1) Background music and sound-effects
★ (1.1) Pause game on exitေစာမုိက္ခရုိေျမာ
http://sawmicromyaw.blogspot.com


Reactions:

Post a Comment

 
Top