ဒါကေတာ့ Root User ေတြအတြက္ System ပုိင္းဆုိင္ရာမွာထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္

အရမ္းေကာင္းမြန္ Feature ေတြစုံလင္တဲ့ Tool ေလးတခုပါ၊ က်ေနာ္လို ကလစ္သမားေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေလးပါ၊ ေနာက္ဆုံး Update ေလးျဖစ္လို႔တင္ေပးလုိက္တာပါ၊ ၾကဳိက္ရင္ေအာက္က Feature ကုိၾကည့္ျပီးေဒါင္းယူလုိက္ပါေနာ္။

အဆင္ေျပပါေစ...။

Required Android O/S : 2.1+
FEATURES:

★ CPU
 • Governor
 • MIN/MAX Frequencies
★ Memory
 • Lowmemorykiller settings
 • Preset options
★ SD Card
 • App2SD
 • I/O Scheduler
 • Read Cache
★ Virtual Machine
 • Swappiness
 • VFS Cache Pressure
 • Drop Caches
 • Swap File
★GPS.conf
 • NTP Server settings
★Build.prop
 • LCD Density
 • VM Heapsize
★Battery Calibration
★Informations of your system
 • CPU Info
 • Memory Info
 • Battery Info (including Timeleft)
★Reboot options
 • Reboot
 • Recovery
 • Download
 • Bootloader
 • Shutdown
★Widget
★Beautiful and simple UI
★Set on boot
★Help
WARNING!!!
Set frequency of your CPU and other adjustment carefully. I am not responsible for any damage on your device.

Screenshots :
 
 
Reactions:

Post a Comment

 
Top