Photo: မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မူသည္ သင္႔ရဲ႕ Fingerprint ၿဖစ္နိင္သည္ (Apple )

မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မူသည္ သင္႔ရဲ႕ Fingerprint ၿဖစ္နိင္သည္ (Apple ) က်ေတာ႔တို႔ သိရွိထားတဲ႔ မိုဘိုင္းၿဖင္႔ေငြေပးေခ်ၿခင္း လုပ္ငန္းဟာ ယခုေလာေလာဆယ္ မတြင္က်ယ္ေသးတာကို သိရွိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ၿမန္မာနိင္ငံမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အေနာက္နိင္ငံေတြမွာလည္း ၾကီးမားစြာတြင္က်ယ္ၿခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ထို႔နည္းတူစြာ မိုဘိုင္း ေပးေခ်မူလုပ္ငန္ေတြ တြင္က်ယ္လာဖို႔အတြက္ ရင္ႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမူေတြကလည္းရွိခဲ႔ၿပီး ေစ်းကြက္သုေတသနအတည္ၿပဳခ်က္ေတြအရ ခန္႔မွန္းေၿခ US ဟာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ ဘီလီယံေဒၚလာ (၉၀)ေလာက္ကို မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ ေစ်းကြက္သို႔ ၿမွပ္ႏွံထားရွိထားပါတယ္။ ထိုပမာဏဟာဆိုလွ်င္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တုန္းက ရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံမူ ေဒၚလာ (၁၂.၈ )ဘီလီယံကို လံုး၀ သာလြန္ၿပီး ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမူ အားလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ႔တာကို ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Apple ယခုလို အလားအလာရွိတဲ႔ အေၿခအေနေတြမွာ အမ်ားထက္ ပိုမို အၿမင္ရွိတယ္လို႔ပဲဆိုရမလားပါပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ႔ သူရဲ႕ Touch ID ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

Apple ရဲ႕ CEO Tim Cook ဟာ ယေန႔ က်ေတာ္တို႔ေတြၿမင္ေနရတဲ႔ i Phone 5s ေပၚမွာ Fingerprint ေတြကို ဖတ္ေပးနိင္တဲ႔ Touch ID ကို ၀ယ္ယူသူပရိသတ္ေတြ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒါဟာ အေထြေထြအခ်က္ေတြထဲက မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ စနစ္တစ္ခုအတြက္ေနရာတစ္ေနရာ ၿဖစ္ေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Apple CEO Tim Cook ကလည္း " က်ေတာ္တို႔ဒါေတြ အားလံုးကိုၿပဳလုပ္နိင္ဖို႔အတြက္ ကန္႔သတ္ထားၿခင္း မရွိပါဘူး" လို႔ ေၿပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ Apple ရဲ႕ Touch ID ဒီထက္မက ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် က်ေတာ္တို႔ စားပြဲေပၚမွာ အခ်ိဳ႕ပံုစံေတြအတူ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ပထမဦးဆံုး တိုက္ရိုက္ အတည္ၿပဳၿခင္းေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ အခ်က္ေတြက အနာဂတ္မွာ ၿဖစ္ပ်က္လာမဲ႔ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕သာ ၿဖစ္ၿပီး Cook ရဲ႕ ကတိေတာ႔ မဟုတ္ခဲ႔ပါဘူး။ သို႔ေပမဲ႔ ဒါဟာ အခြင္႔အေရးတစ္ခုသာ ၿဖစ္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ Apple ဟာ ပိုက္ဆံအေၿမာက္အၿမားနဲ႔ စားပြဲေပၚမွာ က်န္ရွိေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရက္အခ်ိဳ႕က The Wall Street ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေဖာ္ၿပခ်က္အရ i Tune နဲ႔ App Store ရဲ႕ Chief Eddy Cue ဟာ နာမည္မေဖာ္လိုတဲ႔ စက္မူလုပ္ငန္း စီမံခြင္႔ရွိသူတစ္ဦးကို ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း ေပးေခ်မူအခ်ိဳ႕ အတြက္ ပါ၀င္ဖို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေတြ႔ဆံုမူ တစ္ခု ၿပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါဟာ အနည္းဆံုးေတာ႔ Apple ကုမၸဏီဟာ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ လုပ္ငန္းမ်ားဆီကို ေရွးရူၿပီး ခ်ီတက္ေနတယ္ဆိုတာ ညႊန္းၿပေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါအၿပင္ အၿခား ေနရာေတြကလည္း အဆိုပါကုမၸဏီဟာ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံခြ႕ခြဲမူေတြကို ေပးေခ်မူမူ စီးပြာေရးအမ်ိဳးအစားေတြဆီကို ဦးေဆာင္ေရြ႕ေနတယ္လို႔ ဆိုထားၾက ပါတယ္။ Cook ရဲ႕ ေၾကာၿငာမူနဲ႔အတူ သတင္းစကားေတြရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္အရ Apple ဟာ သူတို႔ရဲ႕ Toucj ID ရဲ႕ ေနာက္ကေနကာ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ လုပ္ငန္းေတြဆီကို ဦးတည္ေနၿပီး Passbook, iBeacon တို႔လို ၀န္ေဆာင္မူကို ထည္႔သြင္းသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ထို ကုမၸဏီဟာ ၿဖစ္နိင္ေခ်ရွိတဲ႔ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူအတြက္ အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ကို စီစဥ္ဖို႔ အလုပ္မွာ ခဲယဥ္းေနၿပီး Touch ID ဟာ ေနာက္ထပ္ ေအာက္ခံအလုပ္တစ္ခု သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ႔သို႔ အစီအစဥ္သာ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ခဲ႔ပါမူ Fingerprint ကို အသံုးၿပဳရံုမွ်ၿဖင္႔ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူမွာ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေစၿပီး မ်ားစြာ အေထာက္အကူၿပဳလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ထို႔ကဲ႔သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမူေတြအတြက္ ေငြေၾကးအေၿမာက္အၿမား ကုန္က်ဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
credit to Smart Pro Journal

မိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မူသည္ သင္႔ရဲ႕ Fingerprint ၿဖစ္နိင္သည္ (Apple ) က်ေတာ႔တို႔ သိရွိထားတဲ႔ မိုဘိုင္းၿဖင္႔ေငြေပးေခ်ၿခင္း လုပ္ငန္းဟာ ယခုေလာေလာဆယ္ မတြင္က်ယ္ေသးတာကို သိရွိၿပီး ၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ ၿမန္မာနိင္ငံမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အေနာက္နိင္ငံေတြမွာလည္း ၾကီးမားစြာတြင္က်ယ္ၿခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ထို႔နည္းတူစြာ မိုဘိုင္း ေပးေခ်မူလုပ္ငန္ေတြ တြင္က်ယ္လာဖို႔အတြက္ ရင္ႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမူေတြကလည္းရွိခဲ႔ၿပီး ေစ်းကြက္သုေတသနအတည္ၿပဳခ်က္ေတြအရ ခန္႔မွန္းေၿခ US ဟာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ ဘီလီယံေဒၚလာ (၉၀)ေလာက္ကို မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ ေစ်းကြက္သို႔ ၿမွပ္ႏွံထားရွိထားပါတယ္။ ထိုပမာဏဟာဆိုလွ်င္ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တုန္းက ရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံမူ ေဒၚလာ (၁၂.၈ )ဘီလီယံကို လံုး၀ သာလြန္ၿပီး ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမူ အားလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ႔တာကို ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Apple ယခုလို အလားအလာရွိတဲ႔ အေၿခအေနေတြမွာ အမ်ားထက္ ပိုမို အၿမင္ရွိတယ္လို႔ပဲဆိုရမလားပါပဲ။ အေၾကာင္းကေတာ႔ သူရဲ႕ Touch ID ေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

Apple ရဲ႕ CEO Tim Cook ဟာ ယေန႔ က်ေတာ္တို႔ေတြၿမင္ေနရတဲ႔ i Phone 5s ေပၚမွာ Fingerprint ေတြကို ဖတ္ေပးနိင္တဲ႔ Touch ID ကို ၀ယ္ယူသူပရိသတ္ေတြ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒါဟာ အေထြေထြအခ်က္ေတြထဲက မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ စနစ္တစ္ခုအတြက္ေနရာတစ္ေနရာ ၿဖစ္ေစမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Apple CEO Tim Cook ကလည္း " က်ေတာ္တို႔ဒါေတြ အားလံုးကိုၿပဳလုပ္နိင္ဖို႔အတြက္ ကန္႔သတ္ထားၿခင္း မရွိပါဘူး" လို႔ ေၿပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ Apple ရဲ႕ Touch ID ဒီထက္မက ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် က်ေတာ္တို႔ စားပြဲေပၚမွာ အခ်ိဳ႕ပံုစံေတြအတူ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ပထမဦးဆံုး တိုက္ရိုက္ အတည္ၿပဳၿခင္းေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ အခ်က္ေတြက အနာဂတ္မွာ ၿဖစ္ပ်က္လာမဲ႔ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕သာ ၿဖစ္ၿပီး Cook ရဲ႕ ကတိေတာ႔ မဟုတ္ခဲ႔ပါဘူး။ သို႔ေပမဲ႔ ဒါဟာ အခြင္႔အေရးတစ္ခုသာ ၿဖစ္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ Apple ဟာ ပိုက္ဆံအေၿမာက္အၿမားနဲ႔ စားပြဲေပၚမွာ က်န္ရွိေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရက္အခ်ိဳ႕က The Wall Street ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေဖာ္ၿပခ်က္အရ i Tune နဲ႔ App Store ရဲ႕ Chief Eddy Cue ဟာ နာမည္မေဖာ္လိုတဲ႔ စက္မူလုပ္ငန္း စီမံခြင္႔ရွိသူတစ္ဦးကို ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း ေပးေခ်မူအခ်ိဳ႕ အတြက္ ပါ၀င္ဖို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေတြ႔ဆံုမူ တစ္ခု ၿပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါဟာ အနည္းဆံုးေတာ႔ Apple ကုမၸဏီဟာ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ လုပ္ငန္းမ်ားဆီကို ေရွးရူၿပီး ခ်ီတက္ေနတယ္ဆိုတာ ညႊန္းၿပေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါအၿပင္ အၿခား ေနရာေတြကလည္း အဆိုပါကုမၸဏီဟာ အခ်ိဳ႕ေသာ စီမံခြ႕ခြဲမူေတြကို ေပးေခ်မူမူ စီးပြာေရးအမ်ိဳးအစားေတြဆီကို ဦးေဆာင္ေရြ႕ေနတယ္လို႔ ဆိုထားၾက ပါတယ္။ Cook ရဲ႕ ေၾကာၿငာမူနဲ႔အတူ သတင္းစကားေတြရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္အရ Apple ဟာ သူတို႔ရဲ႕ Toucj ID ရဲ႕ ေနာက္ကေနကာ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူ လုပ္ငန္းေတြဆီကို ဦးတည္ေနၿပီး Passbook, iBeacon တို႔လို ၀န္ေဆာင္မူကို ထည္႔သြင္းသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ထို ကုမၸဏီဟာ ၿဖစ္နိင္ေခ်ရွိတဲ႔ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူအတြက္ အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ကို စီစဥ္ဖို႔ အလုပ္မွာ ခဲယဥ္းေနၿပီး Touch ID ဟာ ေနာက္ထပ္ ေအာက္ခံအလုပ္တစ္ခု သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ႔သို႔ အစီအစဥ္သာ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ခဲ႔ပါမူ Fingerprint ကို အသံုးၿပဳရံုမွ်ၿဖင္႔ မိုဘိုင္းေပးေခ်မူမွာ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေစၿပီး မ်ားစြာ အေထာက္အကူၿပဳလာမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ ထို႔ကဲ႔သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမူေတြအတြက္ ေငြေၾကးအေၿမာက္အၿမား ကုန္က်ဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
credit to Smart Pro Journal
Reactions:

Post a Comment

 
Top