ဗားရွင္း - ၁.၀
ဖိုင္ အရြယ္အစား - ၁၁.၄ မီဂါဘိုက္
လိုအပ္ေသာ အန္းဒရိုက္ - ၂.၂ ႏွင့္ ၄.၁ အတြင္း
ကူးယူသည့္ အေရ အတြက္ - 14 ဤ အသံုးခ် ပ႐ိုဂရမ္ တြင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ လူငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လိုက္နာျပဳက်င့္ေနထုိင္သင့္ေသာ ရုပ္ပံုႏွင့္တကြ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Reactions:

Post a Comment

 
Top