ဦးေက်ာ္ႏိုင္ ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ အေဆာက္အဦ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ
လက္စြဲစာအုပ္ေလး ေတြ႕လို႕တင္ေပး လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ. ေဆာက္လုပ္ေရး
အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ ေအာက္မွာ
ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.  
 
Credit: http://www.mmithelper.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top