ဒါကေတာ့ မိမိ Android ဖုန္း battery ကုိ ျမင့္တင္ေပးတဲ့ေဆာ့ဖ္၀ဲေလးပါ၊ သိျပီးသားေပါ့ေနာ္ Update ေလးထြက္လာလို႔တင္ေပးလုိက္ပါတယ္၊ ထြက္တာကေတာ့ (Updated : Feb 24, 2014) ေလာက္ကပါ၊ အလုပ္ကနဲနဲရွဳပ္ေနေတာ့ မတင္ျဖစ္ဘူး ခုမွပဲသတိရလို႔ တင္ျဖစ္ပါတယ္။
လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းယူလုိက္ပါေနာ္...။
 Required Android O/S : 1.5+
 
ေစာမုိက္ခရုိေျမာ
http://sawmicromyaw.blogspot.com
Download :3Mb APK


Features :
 • Real-time battery status (capacity, temperature, voltage, and charging status, etc) monitor and battery usage tracking 
 • Homescreen widget support (Add to homescreen with Menu -> Add -> Widgets -> Battery Booster) 
 • Shortcuts to WiFi/Bluetooth/Screen Brightness/Screen Timeout settings 
 • Real-time battery use monitor and management to save more power 
 • Battery Calibration Notification to maximize your battery life span 
 • Settings to automatically turn off WiFi/Bluetooth when device is locked. 
 • Settings to automatically turn on WiFi/Bluetooth when device is unlocked. 
 • Settings to automatically turn off WiFi/Bluetooth when your battery is low. 
 • Settings to enable beep and select beep tone/interval when your battery is low. 
 • Settings to enable beep and select beep tone/interval when your battery is full. 
 • Settings to enable beep and select beep tone/interval when your battery is overheated. 
 • Save more battery with built-in smart task manager (Based on Memory Booster - Android RAM Optimizer) 
What's in this version: (Updated : Feb 24, 2014)
 • Add quick settings to notification bar (available for OS 4.0 and above)
 • Strengthen Battery Booster running stability
 • Add Romanian language support (Giuliano)
 • Add Indonesian language support (Andre SG Samosir)
 • Optimize Graph page to make it more clear on HD devices
 • Other fixes and enhancements


Screenshots :
 
 
Reactions:

Post a Comment

 
Top