နည္းလမ္း(၁)

1. ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

2. iFunBox အသံုးျပဳၿပီး "Raw File System" (File mgr.) ထဲ ဝင္ပါ။

3. /Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries ထဲဝင္ၿပီး AndroidLock နာမည္နဲ႕အစျပဳတဲ့ ဖိုင္ႏွစ္ခုကို Delete လုပ္ပါ။

4. iDevice ကို ပါဝါပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ပါ။

5. ျမင္ေနက် "Slide to Unlock" ဆိုတဲ့ screen ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။Done!

နည္းလမ္း(၂)

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

iFunbox ကို ဖြင့္ပါ။ ျပီးလ်ွင္ /var/mobile/Library/Preferences ကို သြားပါ။

com.zmaster.AndroidLock.plist ဆိုတဲ့ File Text Editor တစ္ခုခုနဲ့ ဖြင့္ပါ။

<key>Password</key>

<string>123456 </string> ျကားက နံပါတ္မ်ားသည္ Password ျဖစ္ပါတယ္။Download
iTunes ေဒါင္းရန္ႏွိပ္ပါ

i-funbox ေဒါင္းရန္ႏွိပ္ပါ


credit to http://www.mm-mpxteam.net/
Reactions:

Post a Comment

 
Top