ဆရာဦးအုန္းၿမင္႔ ေရးထားတဲ႔ အင္ဂ်င္မ်ား၏အေၿခခံသေဘာတရား တည္ေဆာက္မွဳႏွင္႔အလုပ္လုပ္ပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအေသးစိတ္ရွင္းၿပထားေပးတဲ႔စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ၿဖစ္ပါတယ္။
စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားမ်ား၊စက္မွဳလက္မွဳအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ ၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မကၠင္းနစ္သင္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အလြန္ပဲေဆာင္ထားသင္႔တဲ႔
စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။အင္ဂ်င္အေႀကာင္းေလ႔လာေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္လဲ
အဆင္ေၿပတာေပါ႔ဗ်ာ။အဆင္မေၿပရင္ေၿပာခဲ႔ပါေနာ္။
                                                                   Download
                                                                အိုင္တီအိမ္မက္

Reactions:

Post a Comment

 
Top