အားလံုးေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား မဂၤလာပါလို႕ ဦးစြာပထမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္
ကေတာ့ ကိုေအာင္ဆန္းျဖစ္ပါတယ္..ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ေပၚမွေငြရွာနည္းစာအုပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း
အတာျဖင့္ ဒုတိယေနရာမွမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ 20 ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ေပၚမွာေငြရွာနည္းအေၾကာင္းကုိမိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာျဖင့္ ငါးလနီးပါးမွ်ရွိခဲ့ပါၿပိ..အဲဒီ
ငါးလတာကာလအတြင္းမွာအဆင္ေျပစြာနဲ႕ေအာင္ျမင္လာတဲ့ အစ္ကိုအမ မ်ားရွိသကဲ့သို႕..အေၾကာင္းအမ်ိဳး
မ်ိဳးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသခ်ာနားမလည္လို႕ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္ေတာ့ဘဲ
ရပ္ပစ္လိုက္တဲ့သူမ်ားလညး္ရွိပါတယ္..ဒါေပမယ့္ မေလ်ာ့ေသာဇြဲနဲ႕လုပ္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္အပါအ၀င္ ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားေနရသည္မွာလည္းလက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္ပါ
တယ္..ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ကေန ၀င္ေငြရွာၾကည့္ခ်င္တဲ့အတြက္လြန္ခဲ့တဲ့ငါးလကတည္းက Google မွာ
ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္..ေငြရွာနည္းမ်ိဳးစံုေတြ႕ခဲ့ရတယ္..အကုန္လံုးကခက္ခဲၾကပါတယ္..ဒါေပမယ့္ အားလံုးနဲ႕ကိုက္
ညီမယ့္ PTC ( Paid To Click ) ဆိုတဲ့ေငြရွာနည္းအေၾကာင္းကို က်ေနာ္ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္..ေလ့လာခဲ့ပါတယ္..
ေလ့လာၿပီးေနာက္ " အင္တာနက္မွာ မိနစ္20 အခ်ိန္ေပးၿပီးေငြရွာနည္း " ဆိုတဲ့ Probux မွာေငြရွာတဲ့စာအုပ္
ေလးကို က်ေနာ္သိသမွ်ေလ့လာထားသမွ်အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုစုစည္းၿပီး စမ္းသပ္ထုတ္ေ၀လိုက္ပါတယ္.
အဲဒီမွာတင္ အင္တာနက္သံုးသူမ်ားအၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွံသြားၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာ နားလည္သေဘာေပါက္သူေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီလညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေနရာ
မွာဆိုရင္ ပံုေတြ စာေတြနဲ႕ေသခ်ာရွင္းမျပထားၾကပါဘူး.. အဂၤလိပ္စာေလး ဆယ့္ငါးေၾကာင္း အေၾကာင္းႏွစ္
ဆယ္..ပံုေလး တစ္ပံုႏွစ္ပံုတည္းျပၿပီး ရွင္းျပထားတာပါ..ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နားလည္ရ
ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္..ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲေသခ်ာေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေငြရွာနည္းစာအုပ္ေလးကို
ပံုေတြ စာေတြ ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာေပါက္နားလည္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္.. ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ Nerd Bux ဆိုတဲ့ေငြရွာဆိုဒ္မွာ ေတာ္
ေတာ္ေလးကို ေအာင္ျမင္ေနတာပါ...ထိပ္ဆံုးက ပံုေလးမယ္ I have earned $373.46 ဆိုတာေတြ႕ပါလိမ့္မယ္
ဒါကေတာ့ ယေန႕အခ်ိန္ ငါးလအတြင္း က်ေနာ္ထုတ္ယူထားတဲ့ Record ေလးျဖစ္ပါတယ္..ေငြတစ္ခါထုတ္
တိုင္း တစ္ခါ Record တက္ပါတယ္.. သို႕ေပမယ့္ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဒုတိယ Record သာျဖစ္ပီး..ပထမ Record Account မွာရွိတဲ့ေငြနဲ႕ပါေပါင္းရင္ ငါးလအတြင္း 650$ ထုတ္ယူၿပီးျဖစ္ပါတယ္...  ဒါေၾကာင့္ အခု
ကၽြန္ေတာ္ ဒီေငြရွာတဲ့ဆိုဒ္ေလးနဲ႕ တစ္ေန႕ကို 8$ ပ်မ္းမွ်ရရွိေနပါၿပီ..ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ရက္ကို ငါးေထာင္တန္ဖုန္းကဒ္တစ္ကဒ္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးေနတာပါ..အင္တာနက္သံုးတယ္..က်ေနာ့္ခ်စ္ရသူနဲ႕ညတိုင္းဖုန္း
ေျပာပါတယ္..ဒီိလိုဖုန္းခအတြက္ကုန္က်စားရိတ္ေတြကို ေဟာသည္ က်ေနာ္ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ NerdBux ဆိုဒ္ကရတဲ့ေငြေတြနဲ႕ အဓိက ဖာေထးေနႏိုင္တာသာျဖစ္ပါတယ္..ဒါကၽြန္ေတာ္ပြင့္2လင္း တစ္လံုးမွအပိုမ
ပါဘဲေျပာျပေပးေနတာပါ.... ဟုတ္ၿပီ.. အခုက်ေနာ္ေအာင္ျမင္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွမမ်ားကို ပရိုမိုးရွင္းျပန္ေပးလုိက္ပါၿပီ.... ကၽြန္ေတာ္ ပရိုမိုးရွင္းေပးရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယခုကၽြန္
ေတာ္တင္ျပေသာ Nerd Bux ဆိုတဲ့ ၀င္ေငြရွာ၀ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ၊ ေငြရွာနည္း
ကိုအရံႈးနည္းနည္းျဖင့္ အျမတ္မ်ားမ်ားျပန္ရေအာင္ ၊ေငြရွာနည္းသေဘာတစ္ရားကို နားလည္သေဘာေပါက္
ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ နည္းလမ္းတင္ျပသူနဲ႕ေငြရွာေနသူမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေစလို
ေသာရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပရိုမိုးရွင္းေပးမည့္ ပံုစံမွာ ေအာက္ပါအ
တိုင္းျဖစ္ပါတယ္....

♠ ကၽြန္ေတာ္ Member ၀င္ခုိင္းေသာ Link တြင္ Member ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ Member ၀င္ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႕
adflycreator@gmail.com သို႕ မည္သည့္နာမည္ျဖင့္ Member ၀င္ထားသည္ကို Email ျဖင့္ဆက္သြယ္
အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မိမိက mgmg ဆိုေသာနာမည္ျဖင့္ Member ၀င္ထားတယ္ဆိုပါစို႕
ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္ထားသည့္ Email လိပ္စာသို႕ " mgmg ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးပါၿပီ..စစ္ေဆးေပးပါ '' ဟုေပးပို႕လိုက္ပါ...ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ Account
ထဲမွာ mgmg ဟူေသာနာမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုုတင္ထားျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆးၿပီး ရွိသည္ဆိုပါက mgmg ဟူေသာ
သူအတြက္ 1$ = 1000 Kyats SignUp Bonus အျဖတ္သတ္မွတ္ေပးလုိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

♠ ၄င္း mgmg သည္ ကၽြန္ေတာ္ညႊန္ျပထားေသာေငြရွာနည္းမ်ားအတိုုင္း ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး၄င္းကိုယ္
တိုင္ေငြရွာသည္ ဆိုပါစို႕..၄င္းရွာေသာေငြသည္ 4$ ရလာၿပီဆိုတာနဲ႕ ၄င္း 4$ ရရွိထားသည့္ ျမင္ကြင္းကို
Screen Shoot ရိုက္ၿပီး adflycreator@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပတ္ ႏွင့္ Screen Shoot ရိုက္ထားသည့္ ပံုကို ပူးတြဲေပးပို႕လိုက္ပါ..မွန္ကန္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးၿပီးတာနဲ႕ 7 ရက္အတြင္း SignUp လုပ္ထားသည့္အတြက္ရရွိထားေသာ 1$ ႏွင့္အတူ 4$ ရရွိသည့္အတြက္ Bonus 4$ စုစုေပါင္း 1$ + 4$ =5$
ျမန္မာေငြျဖင့္ ငါးေထာင္က်ပ္တိတိကို ဖုန္းကဒ္အျဖစ္ ေပးပို႕ေစလုိသည့္ ဖုန္းနံပတ္ထံသို႕ေပးပို႕ေပးမွာျဖစ္
ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒါဆိုရင္ mgmg ရဲ႕ Account ထဲမွာလက္ရွိက 4$ ရွိပါ့မယ္..ကၽြန္ေတာ္ေပးေသာ 5$ နဲ႕ေပါင္းရင္ mgmg အေနျဖင့္ 9$ တိတိကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

- ေသခ်ာလုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးရွင္းလင္းတင္ျပ
ေပးထားပါတယ္။
- စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုေသခ်ာစြာဖတ္ပါ

- NerdBux သည္ ျပန္တြင္းမွာ Account ဖြင့္ရခက္ပါသည္..သို႕ေသာ္ Account ဖြင့္နည္းမ်ားကိုေသခ်ာစြာ
လမ္းညႊန္ျပသထားပါသည္။

- လိုင္းေကာင္းသည့္အခ်ိန္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးလုပ္ပါ။

- အေကာင္းဆံုးတင္ျပေပးထားသလို..မိမိရဲ႕ဦးေႏွာက္ကိုလည္း နည္းနည္းညွစ္သံုးပါ

- ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ မိမိရဲ႕အင္တာနက္ေပၚမွာအားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို ယခုလို၀င္ေငြရွာဆိုဒ္မွာ 45 မိနစ္မွ်ျမွပ္
ႏွံလုိက္ပါ

-ေနစဥ္ေန႕တိုင္းပံုမွန္သာလုပ္ပါ မိမိဆီကိုလည္း Member မ်ား၀င္လာေအာင္ေသခ်ာစြာဖိတ္ေခၚပါ..ကိုယ့္ဆီ
Member အ၀င္မ်ားေလ သူတို႕ဆီက ေကာ္မရွင္ခရၿပီး ကိုယ္လဲပိုက္ဆံျမန္ျမန္အရျမန္ေလျဖစ္ပါတယ္.

- အစပိုင္းလုပ္ရတာ ပ်င္းရိစရာေကာင္းတယ္လို႕ထင္ရေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္းရလာတဲ့အခါ အင္တာနက္
ေပၚမွာ၀င္ေငြရွာရတဲ့အရသာကို သိသြားမွာအေသအခ်ာပါပဲ :)

 -အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါက adflycreator@gmail.com သို႕ေမးလ္ပို႕ၿပီးျဖစ္ေစ.. 09 420 700 582 သို႕ ညေန 6 နာရီမွ ညေန 7 နာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္..သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အ
တြင္းေမးျမန္းလာမႈမ်ားကိုသာ လက္ခံေျဖၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

- ေနျပည္ေတာ္ တြင္ေနထိုင္ၿပီး 420 GSM ကို WCDMA Only ေျပာင္းကာ ယခုလိုေၾကာ္ျငာ Click ျခင္းလုပ္
ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမအတြင္းရွိညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ေငြရွာေနစဥ္
အခက္အခဲျဖစ္ေနပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပတ္သို႕ဆက္သြယ္ေပးပါ ေသခ်ာညႊန္ၾကားျပသေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္။

- ရရွိလာသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္မွ ဖုန္းကဒ္၀ယ္နည္းမ်ားကိုလည္းမၾကာခင္တင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ

ကဲ.......... ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မည္သို႕ဘယ္ပံုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္..လုပ္ရပါသည္ဆိုတာေတြကိုေတာ့ေျပာပီး
သြားၿပီ...လုပ္ၾကပါ...တစ္ကယ့္ကိုအက်ိဳးရွိလို႕လုုပ္ခုိင္းရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္... ကဲ...လုပ္မယ္လုိ႕ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်ၿပီးသူမ်ားဒီကိုClickလိုုက္ပါဗ်ား..နည္းလမ္းမ်ားကိုေသခ်ာစြာညႊန္ၾကားျပသေပးထားပါတယ္..
အားလံုးဘဲအဆင္ေျပၾကပါေစခင္ဗ်ာ။ အဓိကကေတာ့ စာဖတ္အား ၊ စဥ္းစားဥာဏ္ ၊ စိတ္ရွည္မႈ ၊ ဇြဲ ဒါေလးပဲ
လိုတာပါ..ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ ငါးလ ေျခာက္လတာကာလအတြင္းျဖစ္ႏိုင္ေသးတာဘဲ..မိတ္ေဆြတို႕ေရာ..
ျဖစ္ကိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ား..တစ္ကယ္တမ္းဒီလိုဆိုဒ္ေတြက 1 ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးမွ အလုပ္ျဖစ္တာ
ပါ..ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့နည္းေတြအတိုင္းသာလုပ္သြားပါ...အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိလာပါက ခ်က္ခ်င္း
ဆက္သြယ္ပါ..တံု႕ဆိုုင္းမေနပါနဲ႕..ကူညီဖို႕အဆင္သင့္ပါဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုေျပာျပေပးမယ္..တစ္ခ်ိဳ႕ေသခ်ာနားမလည္ေသးတဲ့သူေတြက ရံႈးတယ္..အခ်ိန္ကုန္တယ္
လို႕ေျပာၾကတယ္..ဒါဟာ ေငြရွာနည္းသေဘာတစ္ရားကိုေသခ်ာမသိေသးတာရယ္..ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကို
ေသခ်ာစူးစမ္းမလိုက္နာတာရယ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္...တစ္ကယ္တမ္းဆိုရင္ 15 ရက္အတြင္း 10$ 20 $ အထိအျမင့္ဆံုးတန္းရွာလို႕ရတယ္....ဘယ္လိုရွာရသလဲ ... အခု Nerd Bux မွာဆိုရင္ Micro Jobs ဆိုတာပါတယ္.. သူ႕သေဘာတရားက အခု ကၽြန္ေတာ့္လုပ္တဲ့ပံုစံလုိဘဲ..သူရဲ႕ Link မွာ မာန္ဘာ၀င္ပါ..ၿပီးတာနဲ႕ မာန္ဘာ၀င္ထားတဲ့ Username ကို ေပးထားတဲ့ ကြက္လပ္ထဲမွာ ျဖည့္ပါ..ၿပီးရင္သူ
သတ္မွတ္ထားတဲ့ 15 ရက္ဆိုရင္ 15 ရက္ေၾကာ္ျငာေတြကို ၾကည့္ေပးလိုက္ပါ...15 ရက္မတိုင္ခင္ကို ကိုယ့္
ဆီကို ပိုုက္ဆံတန္းေရာက္ပါတယ္...အဲလို ျဖတ္လမ္းနည္းေတြလဲအမ်ားၾကီးး အခ်ိန္ေလးေပးရတာကလြဲလို႕
တစ္ကယ့္ကို လြယ္လြယ္ေလးပါ..ဒါ က်ေနာ္ေငြရျမန္တဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ထုတ္ေျပာျပလိုက္တာေနာ္..လူ
တိုင္းလဲ ေသခ်ာစူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ရင္ အကုန္အဆင္ေျပပါတယ္... 

တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္..ခင္ဗ်ားက မာန္ဘာေတြအမ်ားၾကီးရွာထားႏိုင္ေတာ့ ေငြရျမန္တာေပါ့တဲ့...လံုး၀မွား
မယ္ေနာ္.. ကိုယ့္ဆီမွာ မာန္ဘာမရွိဘဲနဲ႕ တစ္လကိုတစ္သိန္း ႏွစ္သိန္း ေအးေဆးထိုင္ထုတ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္
ေဘာ္ဒါ ရွိတယ္...  darkspade2013@gmail.com ဆိုတဲ့ အစ္ကိုပါဘဲ..ဒီလုပ္ငန္းကို သူလုပ္ေနတာ သံုးႏွစ္
ေတာင္ရွိၿပီ တစ္ကယ့္ကိုဆရာက်တယ္..ကၽြန္ေတာ္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ Member ေတြအမ်ားၾကီးရွာႏိုင္
လုိ႕ပါ.. သူေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာက အဲဒီက်ေနာ္ေျပာတဲ့ Micro Jobs ေတြကိုလုပ္လို႕ပါ..ေအးေအးေဆး
ေဆးစိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီးလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ဘူးဆိုတာမရွိဘူး ျဖစ္ကိုျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ... ကဲ..စကား
မ်ားသြားၿပီ.. :)

ပရိုမိုးရွင္းကာလကေတာ့ 20.2.2014 အထိျဖစ္ပါတယ္။
www.makingmoneytutorial.weebly.com

   
♥ I Have Earned - - - ♥ ဆိုတဲ့ေနရာေလးကို သတိရရင္ လာလာၾကည့္ပါ..ဂဏန္းအေရအတြက္ေတြ တက္
ေနတာကိုေတြ႕ပါလိမ့္မယ္...အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ေန႕စဥ္ရေနတဲ့ ေငြပမာဏကို Auto Record လုပ္ေပးထားတာပါ
ဗ်ား..မိတ္ေဆြတို႕ရဲ႕ Account ထဲမွာလည္းအဲဒါေလးရွိပါတယ္.. ;)
Reactions:

Post a Comment

 
Top