ဒါေလးကို ေရးျဖစ္တာကေတာ့ ေရးျဖစ္တာကေတာ့ စီဒိုးနား ေၾကာင့္ပါပဲ။ အဲဒီစီဒိုးနား က လင့္ေတြက တခ်ိဳ႕ မသာမာသူေတြက အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး plug in link ေတြ ေပးတယ္။ မူရင္း တင္တဲ့ အဖြ႕ဲကေတာ့ ေဆးထိုးရံုေလာက္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ မသမာသူေတြက ေတာ့ အဲဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပိး plug in link ေတြျဖန္႕တယ။္ အဲဒီ plug in ေတြက တစ္ဆင့္ အေကာင့္ေတြ ခိုးလို႕ရတယ္။ အေကာင့္ေတြ ပါႏုိင္တယ္။ မယံုမရွိႏွင့္ ကုိယ္တိုင္ခံခဲ့ရၿပီးၿပီ။ Good Connection For PC ဆိုတဲ့ Add on ေၾကာင့္ အေကာင့္ ပါသြားဖူးတယ္။ IT Suboo ဟက္ခံရဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ခ်က္ခ်င္းျပန္ယူၿပိး လံုျခံဳေရးတိုးျမွင့္ထားလိုက္တယ္။ Add on ကိုေတာ့ Remove လုပ္လို႕ပါတယ္။plug in က တစ္ခါတရံ Remove လုပ္မရဘဲ Disable ေတာ့ လုပ္လုို႕ရေပမယ့္ အၿပီးပိုင္ ထုတ္ခ်င္လို႕မရႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ရွာေဖြၾကည့္လိုက္ေတာ့ နည္းလမ္းသြားေတြ႕ပါတယ္။ အဲဒါေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ။္
Myanmar IT Helper

Reactions:

Post a Comment

 
Top